lietošanas noteikumi

DATU AIZSARDZIBAS UN SIKDATNU POLITIKA

Perfetti van Melle Benelux B.V., (turpmāk tekstā – „PVM”) rūpējas par jūsu datu aizsardzību un ir apņēmies to aizsargāt. Perfetti Van Melle var iegūt personas datus no tīmekļa vietnes www.mentos-lv.com  apmeklētājiem.

Šo tīmekļa vietni pārvalda PVM.

Šī Datu aizsardzības politika parāda, kāda veida informāciju mēs ievācam un kā mēs to izmantojam un aizsargājam.

Šajā politikā ir izklāstīts, kas jādara, ja jūs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu iegūti, apmeklējot tīmekļa vietni, un kā jūs varat veikt izmaiņas mums jau sniegtajā informācijā.

Šī politika neattiecas uz reklāmlogiem, totalizatoriem un citu reklāmu vai veicināšanas pasākumiem, kurus mēs sponsorējam vai piedalāmies trešo personu tīmekļa vietnēs.

Datu pārzinis

Šādas apstrādes datu pārzinis ir Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Apstrādāto personas datu veidi

Navigācijas dati

Tīmekļa vietnes darbībā iesaistītās datorizētās sistēmas un programmatūras procedūras parastās darbības gaitā iegūst dažus personas datus, kuru pārraide tiek paredzēta Interneta saziņas protokolu izmantošanā. Šī informācija netiek iegūta, lai tiktu sasaistīta ar identificētajām personām, bet gan, izmantojot procesus un sasaisti ar trešo personu īpašumā esošajiem datiem, pēc savas būtības var palīdzēt lietotāju identificēšanā. Šajā datu kategorijā ietilpst IP adreses vai vārdi, kas ir uzglabāti datoru, ko lieto personas, kuras piekļūst tīmekļa vietnei, domēnā, adreses pieprasīto resursu notācijas VRI (vienotajā resursu identifikatorā), pieprasījuma laiks, metode, kāda tiek izmantota pieprasījuma nosūtīšanai serverim, atbildei saņemtās datnes izmērs, ciparu kods, kurš parāda servera sniegtās atbildes stāvokli (labs, kļūda, u.c....) un citus parametrus, kas saistīti ar operētājsistēmu un lietotāja datora struktūru un apstākļiem. Šie dati tiek izmantoti tikai, lai saņemtu anonīmu statistisko informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu un pārliecinātos par tās pareizu darbību, un tiek dzēsti nekavējoties pēc to apstrādes. Dati var tikt izmantoti, lai noteiktu atbildību, ja tiek konstatēti apstrādes pārkāpumi pret tīmekļa vietni.

Personas dati

Mēs varam iegūt personas datus. Personas dati nozīmē informāciju, ar kuras palīdzību jūs varat tikt identificēts.

Parasti tas ir jūsu vārds, uzvārds, adrese, lietotājvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un kredītkartes informācija. Mēs drīkstam iegūt lietotāju sniegtos datus tikai, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, un šādi dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar šo politiku un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Lietotāju brīvprātīgi sniegti dati

Lietotāja pēc izvēles, skaidri un brīvprātīgi sniegtie personas dati tīmekļa vietnes reģistrācijas veidlapās nozīmē vēlāku sūtītāja sniegto datu iegūšanu. Šos datus PVM apstrādā ar mērķi, lai sniegtu atbildi attiecībā uz pieprasīto pakalpojumu un, ja jūs tam piekrītat, nosūtītu informatīvos un reklāmas materiālus pa e-pastu.

Bērnu aizsardzība

PVM ir apņēmies aizsargāt bērnu datus. Šī vietne ir veidota un paredzēta, lai to izmantotu personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu. Ja esat sasniedzis 16 gadu vecumu, bet esat jaunāks par 18 gadiem, jums ir jāizskata šīs datu aizsardzības noteikumi kopā ar kādu no vecākiem, lai pārliecinātos, ka jūs abi tos saprotat. Lai gan mums nav pienākuma noteikt lietotāju vecumu, mēs varam veikt nepieciešamās pārbaudes.

Ja esat jaunāks par 16. gadiem, atcerieties, ka jums ir nepieciešama atļauja/piekrišana no vecākiem, lai izmantotu šo tīmekļa vietni un sazinātos ar mums, nosūtot savus personas datus.

Apstrādes mērķis

Jūs brīvprātīgi izlemjat, vai vēlaties mums sniegt savus personas datus. Dažos gadījumos personas dati ir nepieciešami, lai varētu veikt noteiktas darbības. Tīmekļa vietnē jums var tikt lūgts sniegt personas datus, lai jūs varētu reģistrēties loterijas izlozēm vai konkursiem, saņemt informāciju vai e-pasta paziņojumus, piedalīties aptaujās vai sniegt komentāru vai pieprasījumu. Šādos gadījumos PVM izmanto uznirstošu lodziņu ar informāciju par personas datu apstrādi un lodziņu atzīmes par piekrišanu saņemšanai. Vēlamies informēt, ka PVM neiegūst personas datus, ja vien jūs brīvprātīgi nesniedzat šādu informāciju.

PVM izmanto jūsu personas datus mērķim, kādam tie tika iegūti (piemēram, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, iekļautu jūs konkursā vai nosūtītu jums paraugu). Tā var tikt izmantota, lai mēs varētu uzlabot savu produktu un tīmekļa vietņu kvalitāti, un, lai sazinātos ar jums par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt (tostarp tiem, ko mēs piedāvājam kopā ar citiem uzņēmumiem). Mēs varam ar tiem dalīties vai nodot citiem Perfetto Van Melle grupas uzņēmumiem un trešajām personām, kas tieši atbalsta PVM darbību un tīmekļa vietnes izstrādi.

Mēs varam papildināt informāciju, kuru jūs mums sniedzāt, ar citu informāciju, kas atrodas mūsu rīcībā, vai kuru esam saņēmuši no trešajām personām. Mēs to darām mārketinga nolūkā, lai daudz mērķtiecīgāk nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Apstrādes darbības

Ir svarīgi zināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Personas datus apstrādā PVM vai datu Apstrādātājs, kuru ir izvēlējies PVM, tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kādiem dati tika iegūti un pēc tam apstrādāti.

Ir ieviestas īpašas drošības procedūras, lai novērstu datu iznīcināšanas vai zuduma risku negadījuma vai kāda cita notikuma rezultātā, vai nesankcionētu piekļuvi datiem vai apstrādes darbību veikšanu, kas ir nelikumīgas vai neatbilst mērķiem, kādiem dati tik iegūti. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, PVM, pamatojoties uz galvenajiem starptautiskajiem standartiem, ir ieviesis papildu drošības pasākumus, lai samazinātu riskus attiecībā uz iegūto un apstrādāto personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Datu apmaiņa, komunikācija un izplatīšana

Mūsu iegūtie dati var tikt nosūtīti vai nodoti citiem Perfetto Van Melle grupas uzņēmumiem un trešajām personām, kas tieši atbalsta PVM darbību un tīmekļa vietnes izstrādi. Laiku pa laikam PVM piesaista trešās personas datu apstrādei un analīzei. Izņemot iepriekš noteiktajos gadījumos, dati netiks izpausti vai nodoti nevienam, izņemot, ja tas atbilst līgumiskajiem vai tiesiskajiem pienākumiem, vai lietotāji tam ir snieguši savu piekrišanu.

PVM un tā trešo personu datu Apstrādātāji nodos un apstrādās jūsu personas datus, veicot atbilstošus pasākumus, lai saglabātu to drošību.

Datu subjekta tiesības

PVM informē lietotāju, ka viņam/viņai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, kā arī to labošanu vai dzēšanu, ierobežot vai iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnešanu vai sniegtās piekrišanas atsaukšanu, nosūtot PVM rakstveida paziņojumu uz Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete inval 20, 4815 Breda, Nīderlande vai nosūtot e-pastu uz pvmdpo@it.pvmgrp.com .Datu aizsardzības speciālistam, vienmēr iesniedzot identifikācijas dokumenta vai cita apliecinoša dokumenta kopiju.

PVM patur tiesības pārbaudīt Dalībnieka personas datu patiesumu, kā arī uzvarētāju vecumu un identitāti pirms balvu izsniegšanas. 

Sīkdatnes

Saīkdatnes ir teksta datnes, kuras tīmekļa vietnes serveris izvieto uz jūsu datora cietā diska. Perfetti Van Melle izmanto sīkdatnes, lai padarītu Vietņu lietošanu vieglāku un pielāgotu mūsu Vietni un produktus jūsu interesēm un vajadzībām. Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai paātrinātu jūsu turpmāko darbību mūsu vietnē. Piemēram, vietne var atpazīt, ka esat sniedzis savus personas datus un izvairīties no tās pašas informācijas atkārtotas pieprasīšanas.

Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par jūsu datoru, piemēram, jūsu IP adresi (jūsu datoram piešķirto numuru, kad jūs sērfojat Internetā) vai jūsu izmantotā Interneta pārlūka vai operētājsistēmas veidu, un saistīt to ar jūsu personas datiem. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mūsu Vietnes piedāvā labāko tīmekļa izmantošanas pieredzi un ir efektīvs informācijas resurss.

Šo sīkdatņu glabāšanai Perfetti Van Melle izmanto uznirstošo logu ar informāciju par sīkdatnēm un logu piekrišanas saņemšanai. Jūs varat atspējot sīkdatnes jūsu pārlūka iestatījumos. Atteikšanās no sīkdatnēm jūsu izmantotajā vietnē var radīt nespēju apmeklēt noteiktas vietnes vietas vai saņemt personificētu informāciju, apmeklējot vietni.

 

Google Analytics

Tīmekļa vietnes var izmantot tīmekļa analītiskos rīkus, piemēram Google Analytics un/vai Unica, lai sekotu līdzi jūsu darbībām vietnē un uzglabātu informāciju, piemēram, par jūsu apmeklējuma laiku, vai esat to apmeklējis iepriekš, un kura vietne jūs uz to aizsūtīja. Tīmekļa vietnes novērtēšanas statistika var tikt izmantota, lai personificētu jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi, kā arī anonīmi un kopumā novērtētu tīmekļa vietnes aktivitāšu statistiku. Mēs izmantojam šo statistiku, lai noteiktu mūsu tīmekļa vietnes darbības efektivitāti un apkopotu statistikas ziņojumus.

Izmantojot Google Analytics, mēs dalāmies šajā informācijā ar Google, lai palīdzētu tam uzlabot savus produktus un pakalpojumus. Ne mēs, ne arī Google neizmantos (un neļaus trešajām personām izmantot) šo rīku, lai izsekotu vai iegūtu personas datus par jums vai saistītu jūsu personas datus ar Google Analytics datiem.

Pikseļu birkas

Dažas jūsu apmeklētās vietnes var iegūt informāciju, izmantojot pikseļu birkas (sauktas arī par tīmekļa bāksignāliem), kas var tikt nodotas trešajām personām, kuras tieši atbalsta PVM veicināšanas pasākumus un tīmekļa vietnes izstrādi. Piemēram, tīmekļa vietnes izmantošanas informācija par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt nodota mūsu trešās personas reklāmas aģentūrai, lai labāk pielāgotu Interneta reklāmkarogos ietverto informāciju PVM tīmekļa vietnēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot šīs pikseļa birkas, nav personīgi identificējama, lai gan tā var tikt sasaistīta ar jūsu personas datiem.

Pašreizējās datu aizsardzības politikas izmaiņas

PVM regulāri pārbauda savu datu aizsardzības un drošības politiku un, ja nepieciešams, pārskata to saskaņā ar normatīvajos aktos vai organizācijā ieviestajiem grozījumiem vai tehnoloģiskās attīstības rezultātā. Visas šīs politikas izmaiņas tiks publicētas šajā vietnē.

JURIDISKAIS PAZINOJUMS

Šīs tīmekļa vietnes www.mentos-lv.com(turpmāk tekstā – „Vietne) īpašnieks ir PERFETTI VAN MELLE grupas (turpmāk tekstā – „PVM grupa”) uzņēmums Perfetti van Melle Benelux B.V.  (turpmāk tekstā – „PVM”) ar šādiem identifikācijas datiem:

Juridiskā adrese: Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nīderlande

NODOKĻU IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: NL001875607B01

Tālrunis: +31 76 5275000

Fakss: +31 76 5228560

Reģistrācijas informācija: 20045885

 

Piekļuve Vietnei 

Šīs Juridiskais paziņojums reglamentē lietotāja (turpmāk tekstā – „Lietotājs”) piekļuvi Vietnei un tās izmantošanu ar mērķi sniegt Lietotājam informāciju saistībā ar PVM grupu, PMV, tās produktiem, darbībām un veicināšanas pasākumiem.

Piekļūstot un izmantojot Vietni, Lietotājs piekrīt šī Juridiskā paziņojuma noteikumiem, Vietnes Datu aizsardzības un sīkdatņu politikai un Sīkdatņu politikai.

Pirms Vietnes lietošanas, Lietotājam ir pienākums rūpīgi izlasīt Juridisko paziņojumu un Datu aizsardzības un Sīkdatņu politiku, jo šie dokumenti jebkurā laikā var tikt pārskatīti un/vai grozīti. Ja Lietotājs nepieņem Juridiskā paziņojuma noteikumus, viņš/viņa nevar izmantot Vietni vai tās saturu.

 

Vietnes lietošana un funkcija

Lietotājs piekrīt godprātīgi lietot Vietni un tajā esošo informāciju, un saprot, ka viņš/viņa ir pakļauts(-a) tās un šī Juridiskā paziņojuma noteikumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem nosacījumiem, kurus PMV var šajā saistībā norādīt Vietnē.

Lietotājs nav tiesīgs veikt pārkāpumus ar nolūku bojāt, neatbilstoši lietot un/vai pārslogot Vietni, vai jebkādā veidā kavēt tās normālu lietošanu un darbību.

Lietotājs tiek informēts, ka gadījumā, ja netiks ievēroti Juridiskā paziņojuma vai Sīkdatņu politikas nosacījumi, vai citi būtiski Vietnē norādītie noteikumi vai nosacījumi, PVM patur tiesības ierobežot, apturēt un/vai izbeigt Lietotāja piekļuvi Vietnei, izmantojot tam nepieciešamos tehniskos līdzekļus.

PVM apņemas uzturēt pienācīgu Vietnes darbību, izvairīties no kļūdām, vai, ja nepieciešams, novērst radušos defektus un atjaunināt Vietnes saturu. PVM tomēr nevar garantēt piekļuves Vietnei pieejamību vai nepārtrauktību, kā arī kļūdu neesamību tās saturā vai, ka tas vienmēr ir pienācīgi atjaunināts.

 

Atbildība

Lietotājs uzņemas pilnīgu atbildību par piekļuvi Vietnei un tajā esošās informācijas vai mehānisma lietošanu.

PVM nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var tieši vai netieši rasties piekļuves Vietnē esošajai informācijai vai tās lietošanas rezultātā, un jo īpaši saistībā ar informāciju, kas attiecas uz trešajām personām, kuras nav PVM, tostarp, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kurus ir radījušas operētājsistēmas vai vīrusi un/vai uzbrukumi sistēmai. PVM nav atbildīgs arī par zaudējumiem, kas Lietotājam varētu rasties nepareizas Vietnes vai pakalpojuma lietošanas vai neatbilstoša seguma, pārtraukumu, saziņas trūkuma vai problēmas un/vai Interneta saziņas rezultātā.

PVM tāpat nav atbildīgs par Lietotāja programmatūras un/vai aparatūras bojājumiem un/vai zudumu, kas radies piekļuves Vietnei un tās lietošanas rezultātā.

Lietotājs ir atbildīgs par visu veidu bojājumiem un vai zaudējumiem, kas PVM varētu rasties pienākumu, kuri Lietotājam ir noteikti Juridiskajā paziņojumā, un citu Vietnē norādīto nosacījumu un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasību neievērošanas gadījumā.

 

Politika attiecībā uz saitēm 

a) Saites uz Vietni

Trešajām personām, kas plāno iekļaut saiti uz Vietni (turpmāk tekstā – „Saistītā tīmekļa vietne”) savā tīmekļa vietnē, ir jāiegūst iepriekšēja PVM rakstveida piekrišana, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības un nekādā gadījumā tās nedrīkst uzglabāt savu vai trešo personu saturu, kas: (i) ir nelikumīgs, bojājošs, varmācīgs, rasistisks, diskriminējošs, degradējošs, seksuāla rakstura, u.c. un/vai (ii) ir neatbilstošs vai nepiemērots saistībā ar PVM darbību.

Saite nekādā veidā nenozīmē, ka PVM atbalsta, veicina, garantē, uzrauga un/vai rekomendē Saistītās tīmekļa vietnes saturu un/vai pakalpojumus, vai ir atbildīgs par tajā esošo saturu.

Kāda no iepriekšminētajiem noteikumiem neievērošanas gadījumā PVM nekavējoties atsauks Saistītajai tīmekļa vietnei sniegto piekrišanu, kurai būs pienākums dzēst saiti.

 

b) Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Vietnē var tikt iekļautas citas saites, kas ļauj Lietotājam piekļūt citām tīmekļa vietnēm (turpmāk tekstā – „Saistītās tīmekļa vietnes”).

Saistīto tīmekļa vietņu esamība nekādā veidā nenozīmē, ka PVM iesaka, veicina, identificē un/vai ievēro apgalvojumus, saturu un/vai pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot Saistītās tīmekļa vietnes. Tādējādi PVM neatbild par Saistīto tīmekļa vietņu saturu un citiem nosacījumiem, un Lietotājs pats ir atbildīgs par to pārbaudi un pieņemšanu katrā piekļuves un lietošanas reizē.

 

Intelektuālais īpašums 

Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietnes dizainu, datubāzēm, tās pamatā esošo programmatūru (tostarp avota kodiem), kā arī dažādajiem Vietni veidojošajiem elementiem (tekstu, grafiku, attēliem, video materiāliem, skaņas ierakstiem, krāsu kombinācijām, u.c.) (turpmāk tekstā „Saturs”). kā arī uz to struktūru, izvēli un secību pieder PVM, PVM grupai un to licences devējiem. Visi Vietnē ietvertie logotipi (piemēram, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm un/vai dizainiem) pieder PVM, PVM grupai un to licences devējiem.

Vietnes izmantošana nenozīmē tiesību uz Vietni vai tās saturu piešķiršanu.

Lietotājam ir stingri aizliegts reproducēt, pārveidot, izplatīt, publiski paziņot, nodrošināt, veikt izvilkumus, un/vai kā citādi veikt nepilnvarotu Vietnes, tās satura un/vai PVM logotipu izplatīšanu vai lietošanu.

Nepilnvarotas Vietnes, tās satura un/vai PVM logotipu izmantošanas, kā arī PVM un/vai PVM grupas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma rezultātā var tikt uzsākta tiesvedība un iestāties vainīgās personas atbildība.

 

Atdalīšana

Ja kāds šī Juridiskā paziņojuma punkts tiek pasludināts par pilnībā vai daļēji spēkā neesošu, šāda spēkā neesamība attieksies tikai uz attiecīgo tā nosacījumu vai daļu, bet neattieksies par pārējām punkta daļām. vai nosacījumiem. Šajā nolūkā spēkā nebūs tikai šī Juridiskā paziņojuma par nederīgu atzītais nosacījums, bet pārējās punkta daļas vai nosacījumi netiks atzīti par spēkā neesošiem vai atceltiem, izņemot gadījumos, kad tie pilnībā būtiski ietekmē šo Juridisko paziņojumu.

INFORMACIJA DATU SUBJEKTAM

Saskaņā ar piemērojamajiem Personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, Perfetti van Melle Benelux B.V. (turpmāk tekstā – „PVM”) informē jūs, ka PVM sniegtie personas dati (turpmāk tekstā – „Personas dati”) tiek iegūti un apstrādāti PVM uzraudzībā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 

a.              Apstrādes mērķi un likumība

Personas datu apstrāde ir nepieciešama attiecību starp jums un PMV pārvaldībai. Lai pienācīgi pārvaldītu šīs attiecības, PVM apstrādā Personas datus, kas var ietvert arī īpašās Personas datu kategorijas, piemēram, datus par veselību, rasi vai etnisko izcelsmi, piederību arodbiedrībai vai reliģiju.

Šāda Personas datu apstrāde var notikt elektroniski un manuāli, pamatojoties uz loģiskajiem kritērijiem, kas atbilst mērķiem, kādiem Personas dati tika iegūti, un vienmēr saskaņā ar piemērojamajiem Datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

b.              Datu komunikācijas un izplatīšanas joma

Personas datus apstrādās tikai PVM pilnvarotie darbinieki vai trešo personu uzņēmumi (tostarp citi PVM grupas uzņēmumi), iestādes un speciālisti, kas kā Datu apstrādātājs sniedz noteiktus apstrādes pakalpojumus vai veic darbības, kas atbilst iepriekšminētajiem mērķiem.

Personas dati netiks nekādā veidā izplatīti.

c.              Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti

Mūsu attiecību uzturēšanai var rasties nepieciešamība dažu Personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm, kurās darbojas Perfetti Van Melle grupas uzņēmumi vai PVM partneri.

d.              Saglabāšanas periods

Personas dati tiks saglabāti visā attiecību spēkā esamības laikā. Pēc tam Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu normatīvās prasības, kas var uzlikt PVM pienākumu saglabāt Personas datus ilgāku laika periodu.

e.              Datu subjekta tiesības

PVM informē, ka jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu Personas datiem, kā arī to labošanu vai dzēšanu, ierobežot vai iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnešanu vai sniegtās piekrišanas atsaukšanu, nosūtot PVM rakstveida paziņojumu uz Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete inval 20, 4815 HK Breda, Nīderlande vai nosūtot e-pastu uz pvmdpo@it.pvmgrp.com Datu aizsardzības speciālistam.

Jums ir tiesības iesniegt pretenziju uzraudzības iestādei.

 

Parakstot šo dokumentu, jūs sniedzat mums skaidri izteiktu piekrišanu Personas datu apstrādei šim mērķim. PVM informē, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu.

SIKDATNU POLITIKA

Sīkdatnes ir automātiskas procedūras informācijas par tīmekļa lietotāja izvēlēm, apmeklējot noteiktu tīmekļa vietni, iegūšanai, nodrošinot lietotāja kā atkārtota vietnes apmeklētāja atpazīšanu un tādējādi personificējot viņa informācijas lietošanas procesu un padarot navigāciju ātrāku.

Sīkdatņu veidi

Sīkdatņu klasificēšana atkarībā no to īpašībām:

 

a) Atkarībā no to pārvaldes uzņēmuma:

 • Personīgās: tās tiek nosūtītas uz lietotāja termināla datorsistēmu no datora vai domēna, kuru pārvalda redaktors, un no kura lietotāja pieprasītais pakalpojums tiek sniegts.
 • No trešajām personām: tās tiek nosūtītas uz lietotāja termināla datorsistēmu no datora vai domēna, kuru nepārvalda redaktors, bet gan cits uzņēmums, kas apstrādā datus, kas saņemti, izmantojot sīkdatnes.

 

b) Atkarībā no laika, kurā tās ir aktīvas:

 • Par vienu sesiju: tās iegūst un uzglabā datus, kamēr lietotājs lieto tīmekļa vietni.
 • Ilgstošas: dati paliek saglabāti datorsistēmā, un tām var piekļūt un apstrādāt par sīkdatni atbildīgās personas noteiktajā periodā.

 

c) Atkarībā no tās mērķa:

 • Tehniskās: ļauj lietotājam veikt navigāciju, izmantojot tīmekļa vietni, platformu vai lietotni, un lietot dažādas opcijas vai pakalpojumus tajā, piemēram, pārbaudīt trafika un datu komunikāciju, identificēt sesiju, ievadīt ierobežotas piekļuves daļas, atcerēties elementus, kas veido pasūtījumu, apstrādāt pasūtījumu, reģistrēt pieteikumu vai dalību pasākumā, izmantot drošības elementus navigācijas laikā, uzglabāt saturu video vai audio materiālu izplatīšanai vai dalīties ar saturu sociālajos tīkos.
 • Pielāgošana: ļauj lietotājiem piekļūt pakalpojumiem ar dažiem iepriekš noteiktiem vispārējiem elementiem atkarībā no noteiktiem kritērijiem lietotāja datorsistēmā, piemēram, valoda, pārlūka veids, caur kuru tiek veikta piekļuve pakalpojumam, reģionālā konfigurācija, no kuras tiek veikta piekļuve pakalpojumam, u.c. 
 • Analīze: ļauj veikt tīmekļa vietņu apmeklētāju, ar kurām tie ir saistīti, uzvedības modeļu kontroli un analīzi (piemēram, darbību tīmekļa vietnēs noteikšana, lietotāja navigācijas profilu veidošana vietnēs, lai veiktu uzlabojumus, atkarībā no lietotāju pakalpojumu izmantošanas analīzes).
 • Reklāma: ļauj veikt tīmekļa vietnes reklāmas vietu pārvaldību, pamatojoties uz tādiem kritērijiem, kā rediģētais saturs vai reklāmas demonstrēšanas biežums. 
 • Uz uzvedību balstīta reklāma: ļauj veikt tīmekļa vietnes reklāmas vietu un informācijas, kas saistīta ar lietotāju uzvedību un iegūta pastāvīgi novērojot navigācijas paradumus, pārvaldība, kas nodrošina iespēju izveidot noteiktu profilu un demonstrēt reklāmu pamatojoties uz to.

 

Sīkdatņu deaktivizēšana

Lietotājs var konfigurēt pārlūku, lai tas pēc noklusējuma akceptētu vai noraidītu sīkdatņu saņemšanu.

Ja lietotājs izlemj atteikties no sīkdatņu izmantošanas, dažu priekšrocību saņemšana var būt ierobežota.

Sīkdatņu bloķēšanas un likvidēšanas procedūra var atšķirties starp dažādiem Interneta pārlūkiem, tādēļ mēs varam jebkurā laikā to mainīt saskaņā ar attiecīgā Interneta pārlūka norādījumiem, pamatojoities uz turpmāk tekstā norādīto:

Var tikt veikti šo pārlūku atjauninājumi vai izmaiņas, tādēļ mēs nevaram garantēt, ka tie precīzi atbilst jūsu tīmekļa pārlūka versijai.

 

Vietnē izmantotās sīkdatnes.

Vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Funkcionālā sīkdatņu izmantošana
  Google Tag Manager: Atļauj sīkdatņu implementēšanu, nemainot lapas pirmkodu
 • Analītiskā sīkdatņu izmantošana
  Google Analytics: Lapas lietojuma statistikas nosūtīšana Google Analytics
 • Reklāmai paredzētā sīkdatņu izmantošana
  Facebook ConnectAtļauj lapas apmeklētājiem mijiedarboties ar lapu, izmantojot Facebook profilu
  Facebook Custom AudienceAtpazīst Facebook sistēmā izveidotu pielāgoto auditoriju
  Facebook Pixel: Reģistrē lapas notikumu uzskaitīšanu Facebook sistēmā
  DoubleClick: Google reklāmas rīks, kas ļauj atpazīt konkrēto lietotāju citās mājaslapās

Ja lietotājam ir radušies papildu jautājumi par sīkdatņu lietošanu, viņš/viņa var nosūtīt rakstveida informācijas pieprasījumu uz e-pastu: mentos@daisena.lv (adresāts: Perfetti van Melle uzmanībai).

Dalies ar draugiem